OM INITIATIVET ”PIPPI OF TODAY”

När föddes idén till Pippi of Today?

När Astrid Lindgren AB började diskutera Pippi Långstrumps 75-årsdag kom de fram till att fokus skulle ligga på att hitta ett område där Pippi Långstrumps grundvärderingar (styrka, generositet, lekfullhet, kreativitet och mod) kunde komma till uttryck och också där Astrid Lindgrens livslånga kamp och engagemang för barn och barns rättigheter kunde leva vidare. Det var så idén föddes.

 

Vad är Pippi of Today?

Kampanjen Pippi of Today är ett initiativ av Astrid Lindgren AB i samarbete med Rädda Barnen. Syftet är att skapa uppmärksamhet kring och samla in pengar till förmån för flickor på flykt.

 

Varför har ni särskilt fokus på flickor? Varför inte alla barn på flykt?

Flickor är särskilt utsatta och tyvärr vet vi inte tillräckligt mycket om dem. Flickor utsätts för våld och barnäktenskap; de får inte gå i skolan eller kan inte gå till skolan eftersom det inte är säkert för dem. Flickor ”försvinner på vägen” ibland – och exploateras exempelvis genom barnarbete. Att vara på flykt är farligt – speciellt för flickor. Men bara 4 % av globala fonder (enligt UNHCR statistik) avsätts till kvinnor och flickor. Det vill vi ändra på.

 

Vem är (en) Pippi of Today?

I detta kampanjsammanhang är en Pippi of Today det vi har valt att kalla de flickor som tvingats lämna sina hem, sina vänner och ibland sin familj, men samtidigt också är starka och uthålliga. Det är dessa flickor som idag behöver ges möjlighet att få använda all sin styrka och sitt hopp för att kunna tackla utmaningar och hitta vägen som leder dem till en ljusare framtid.

STÖTTA FLICKOR PÅ FLYKT

Köp eller skänk direkt.

Facebook